W tej zakładce zamieszczam informacje o historycznych publikacjach mojego autorstwa, które dotyczą głównie rodu gniazdowego Szczurowskich, rodu heraladycznego Prus i Prusów w ogóle, a które, jak sądzę, mogą być interesujące dla osób poszukujących przodków i nie tylko dla nich.

Piotr Szczurowski, Historia Szczurowa w ziemi liwskiej parafii Pniewnik w świetle najstarszych źródeł pisanych, Zeszyty Korytnickie, t. 3, Korytnica 2011, s. 73-87 (http://docplayer.pl/10315682-Z-e-s-z-y-t-y-k-o-r-y-t-n-i-c-k-i-e.html).

Piotr Szczurowski, Późnośredniowieczne osadnictwo rycerskie w ziemi liwskiej na przykładzie Szczurowa, Żaboklik i Czapli, Rocznik Liwski, t. V, Liw 2011, s. 33-46 (brak w sieci).

Piotr Szczurowski, Historia Szczurowskich - pięć wieków w ziemi liwskiej, zawsze na Mazowszu, Rocznik Kałuszyński, z. 14, Kałuszyn 2014, s. 41-101 (http://docplayer.pl/10780995-Historia-szczurowskich-piec-wiekow-w-ziemi-liwskiej-zawsze-na-mazowszu.html).

Piotr Szczurowski, Historia okolicy szlacheckiej Goździec (Gójszcz) w parafii Kałuszyno, Rocznik Kałuszyński, z. 15, Kałuszyn 2015, s. 11-37 (http://docplayer.pl/24411913-Piotr-szczurowski-historia-okolicy-szlacheckiej-gozdziec.html).

Piotr Szczurowski, Historia Żaboklik i Czapli w ziemi liwskiej w świetle źródeł pisanych, Rocznik Kałuszyński, z. 16, Kałuszyn 2016, s. 167-187 (brak w sieci).

Piotr Szczurowski, Pochodzenie Prusów Szczurowskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2 (296), Olsztyn 2017, s. 189-220 (http://www.obn.olsztyn.pl/komunikaty/2017/KMW-2-2017.pdf).

Piotr Szczurowski, Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2018 (https://ksiegarnia-armoryka.pl/Rod_heraldyczny_Prus_na_Mazowszu_w_XIII-XVI_wieku_Piotr_Szczurowski.html).

Piotr Szczurowski, Podbój Prus w XIII wieku. Przyczyny "krzyżackiego" sukcesu, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2019 (https://www.ksiegarnia-armoryka.pl/Podboj_Prus_w_XIII_wieku_Przyczyny_krzyzackiego_sukcesu_Piotr_Szczurowski.html).

Piotr Szczurowski, Bitwa nad rzeką Sirgune, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2020.